Ostrava 20. týden


V letošním roce byly pokusy ve Vratimově zasety dne 13. května. Tradiční agrotechnikou: podzimní orba, jarní příprava kompaktorem, N 25 kg/ha, P2O5 40 kg/ha, setí, preemergentní herbicid s ú.l. linuron 900 g/ha.