Ostrava 38. týden
Komentář k průběhu vegetace v 38. týdnu 2016