Ostrava 39. týden
Komentář k průběhu vegetace v 39. týdnu 2016